Güvence Bedeli Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güvence Bedeli:
Abonenin kW'ı başına ödeyecekleri nakit veya ayni miktardır.

Güvence Bedeli ile ilgili benzer terimler:

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam