Güneş Sabiti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Güneş Sabiti:
Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, bütün dalgaboylarındaki Güneş enerjisi.

Fizik Terimi Olarak Güneş Sabiti:
Bir yüzeyin sahip olduğu radyasyon sabiti.

Güneş Sabiti ile ilgili benzer terimler:

Eşik Enerji : Bir metalden elektron sökülmesi için gerekli en küçük enerji.devam

Elektron volt : Potansiyel farkı 1 volt olan bir gerilim bölgesine düsen elektron veyadevam

Newton'un 1. yasası : Bir cisme bir diş kuvvet etki etmedikçe, cisim durgun ise durgun kalacakdevam

Joule : SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 mdevam

Düğüm Noktası : Farklı kaynaklardan çıkıp aynı anda bir tepe ve bir çukurun oluşturduğu olay.devam

Sekonder : İkincil.devam