Güneş Sabiti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Güneş Sabiti:
Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, bütün dalgaboylarındaki Güneş enerjisi.

Fizik Terimi Olarak Güneş Sabiti:
Bir yüzeyin sahip olduğu radyasyon sabiti.

Güneş Sabiti ile ilgili benzer terimler:

Orijin : Koordinat sisteminde başlangıç noktası.devam

Frekans (f) : 1- Ses, dalga vb. için birim zamandaki titreşim sayısı. 2- Devirli oldevam

Curie : Saniyede 3.7x10 üstü 10 tane parçacığın yok olduğu bir radyoaktif birimi.devam

Belisizlik ilkesi : Bir cismin, aynı doğrultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımldevam

Diyafram : Bir lensten geçen ışığın miktarının ayarlandığı açılır-kapanır bir kapı.devam

Elastik : Bir çarpışma veya etkileşme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur.devam