Güneş Sabiti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Güneş Sabiti:
Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, bütün dalgaboylarındaki Güneş enerjisi.

Fizik Terimi Olarak Güneş Sabiti:
Bir yüzeyin sahip olduğu radyasyon sabiti.

Güneş Sabiti ile ilgili benzer terimler:

Ampermetre : Bir elektrik devresinden geçen elektrik akım şiddetini ölçmeye yarayan aradevam

Nötrino : Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau).devam

Işık Hızı : Işığın saniyede 300 000 metre yol alması.devam

Mutlak Sıfır : En düşük sıcaklık değeri; 0 K, -273!C, veya -459!F.devam

Etkileşim : Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.devam

Denge : 1- Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan hareketsizlik hâli (Birdevam