Günberi (Perihelion) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Günberi (Perihelion):
Bir gezegen ya da gökcisminin yörüngesinde Güneş'e en yakın olduğu nokta.

Günberi (Perihelion) ile ilgili benzer terimler:

Üst Kavuşum : İç gezegenlerin Yer-Güneş-Gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.devam

Ekvator (Eşlek) Düzlemi : Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin Yer yuvarlağı ile arakesidevam

Kozmoz : Evren.devam

Dev Yıldız : Yarıçapı Güneş'inkinden çok daha büyük olan yıldız. Çapı Güneş'inkinin 10 idevam

Güneş Takvimi : Güneş'in görünürdeki günlük ve yıllık hareketlerine göre düzenlenen tadevam

Sönümleme : Işığın bir gaz bulutundan geçerken daha çok soğrulma nedeniyle zayıflaması.devam