Gül Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Gül:
Divan edebiyatında kullanım sıklığı çok yüksek, sanat yapmak amacıyla başvurulan öğelerden biri.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Gül:
Peygamber (sav)' i temsil eden çiçek.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Gül:
Yazma kitapların sayfa kenarlarında görülen, çevresi tezhiplenmiş, ortası boş, yuvarlak motifler. Ortalarına o sayfadaki komi yazılırdı. Çok çeşitli süslemeleri yapılmıştır. Daha çok Kuran'da, durulacak veya secde edilecek ayetler hizasında görülür. Bunlara vakıf, vakfe, secde, hizip, sure, cüz gülü gibi isimler verilir.

Gül ile ilgili benzer terimler:

Tiyn-i Hikmet (Tiyni Hikmet) : Hattatlar tarafından tebeşire verilen addır. Tebeşir çuhaya sürülür ve tdevam

Satarehu : Ketebe ile ilgili bilgilere bakınız.devam

Lâk : Lika ile ilgili bilgilere bakınız.devam

Mürekkep : Yazı yazmakta kullanılan maddenin adıdır . Dûde denilen bezir veya kandevam

Jengar (Jengari) : Bakırdan elde edilen parlak yeşil renkte boya. Jeng, Farsça'da "pas" demdevam

Acem Sanatkâr : Türkiye'ye dışarıdan gelen sanatkârlara denirdi. Arap olmayan anlamına gdevam