Güç Faktörünün Düzeltilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Faktörünün Düzeltilmesi:
Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyla kullanılan sistemler ve donanımla gerçekleştirilen düzeltmelerdir.

Güç Faktörünün Düzeltilmesi ile ilgili benzer terimler:

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam