Güç Faktörünün Düzeltilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Faktörünün Düzeltilmesi:
Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyla kullanılan sistemler ve donanımla gerçekleştirilen düzeltmelerdir.

Güç Faktörünün Düzeltilmesi ile ilgili benzer terimler:

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

Yararlı Enerji : Son dönüşümden sonra tüketicinin yararlanabileceği enerjidir.devam

Veri Toplama Sistemi : MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı devam

Motorin (Dizel Yakıtı) : Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdevam

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam