Güç Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Faktörü:
Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan faktördür; aktif güç (wat) ile reaktif gücün (volt amper) oranıdır. Aktif güç yardımıyla reaktif gücün saptanmasını sağlar.

Not: Güç faktörü, bir elektrik ekipmanının kullanım randımanını belirtir; elektrik sözleşmelerinde çeşitli güç faktörlerine göre tarife maddelerine yer verilir. Güç Faktörünün iyileştirilmesi için çeşitli sistem ve ekipmanlar kullanılır.

Güç Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.devam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam