Güç Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Faktörü:
Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan faktördür; aktif güç (wat) ile reaktif gücün (volt amper) oranıdır. Aktif güç yardımıyla reaktif gücün saptanmasını sağlar.

Not: Güç faktörü, bir elektrik ekipmanının kullanım randımanını belirtir; elektrik sözleşmelerinde çeşitli güç faktörlerine göre tarife maddelerine yer verilir. Güç Faktörünün iyileştirilmesi için çeşitli sistem ve ekipmanlar kullanılır.

Güç Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim AŞ.devam

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam