Güç Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Faktörü:
Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan faktördür; aktif güç (wat) ile reaktif gücün (volt amper) oranıdır. Aktif güç yardımıyla reaktif gücün saptanmasını sağlar.

Not: Güç faktörü, bir elektrik ekipmanının kullanım randımanını belirtir; elektrik sözleşmelerinde çeşitli güç faktörlerine göre tarife maddelerine yer verilir. Güç Faktörünün iyileştirilmesi için çeşitli sistem ve ekipmanlar kullanılır.

Güç Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam

Su Alma Ağzı : Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alındevam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam