Güç Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Faktörü:
Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan faktördür; aktif güç (wat) ile reaktif gücün (volt amper) oranıdır. Aktif güç yardımıyla reaktif gücün saptanmasını sağlar.

Not: Güç faktörü, bir elektrik ekipmanının kullanım randımanını belirtir; elektrik sözleşmelerinde çeşitli güç faktörlerine göre tarife maddelerine yer verilir. Güç Faktörünün iyileştirilmesi için çeşitli sistem ve ekipmanlar kullanılır.

Güç Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Anma Gerilim : (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümüdevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri : Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikdevam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Yük Faktörü : Belirli bir periyottaki (yıl, ay, gün) tüketimin, aynı periyottaki sürdevam

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam