Güç Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Faktörü:
Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan faktördür; aktif güç (wat) ile reaktif gücün (volt amper) oranıdır. Aktif güç yardımıyla reaktif gücün saptanmasını sağlar.

Not: Güç faktörü, bir elektrik ekipmanının kullanım randımanını belirtir; elektrik sözleşmelerinde çeşitli güç faktörlerine göre tarife maddelerine yer verilir. Güç Faktörünün iyileştirilmesi için çeşitli sistem ve ekipmanlar kullanılır.

Güç Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Marjinal İletim Kapasite Maliyeti : Yükteki bir kW değişiklik başına iletim yatırımı maliyetindeki değişikliktirdevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

ESI : Electricity Supply Industry.devam