Güç Aşımı (Surplus power) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Aşımı (Surplus power):
Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.

Güç Aşımı (Surplus power) ile ilgili benzer terimler:

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Emre Amade Kapasite : Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MWdevam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Anahtar (Şalter) : Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.devam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam