Güç Aşımı (Surplus power) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Aşımı (Surplus power):
Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.

Güç Aşımı (Surplus power) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) : ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sdevam