Görünür Çap Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Görünür Çap:
Uzakta duran küresel bir cismin bakış doğrultusuna dik düzlem üzerinde gördüğümüz izdüşümüne ilişkin çapın iki ucunu gözlemciye birleştiren iki doğru arasındaki açı.

Görünür Çap ile ilgili benzer terimler:

Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.devam

Küresel Küme : Çok sayıda yıldızdan oluşan küre dağılımlı yıldız topluluğu. Bu tür kümelerdedevam

Galaksi (Gökada) : 1- Kütlesi Güneş'in kütlesinin yüz milyon katından bir milyar katına kdevam

Batmayan Yıldız : Günlük hareketinde ufkun altına inmeyen yıldız.devam

Jeodezi : Yer yüzünün biçimi ve boyutları ile ilgilenen bilim dalı.devam

Astronomik Birim (AB) : Güneş'in merkeziyle, Dünya'nın merkezi arasındaki ortalama uzaklık 1 Adevam