Görevli Şirket Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Görevli Şirket:
Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı, işletmesi ile görevlendirilen Türkiye Cumhuriyetinde kurulu sermaye şirketi.

Elektrik Terimi Olarak Görevli Şirket:
Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı, işletmesi ile görevlendirilen Türkiye Cumhuriyetinde kurulu sermaye şirketi.

Görevli Şirket ile ilgili benzer terimler:

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

Üretime Sarfedilen Su : Enerji üretiminde kullanılan sudur. Birimi m³ tür.devam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam