Gök Ekvatoru Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Gök Ekvatoru:
Yerin ekvator düzleminin gökküresi ile arakesiti. Gökekvatorunda dik açıklık sıfırdır.

Gök Ekvatoru ile ilgili benzer terimler:

Küçük Gezegen : Güneş'in çevresinde dolanan küçük, kayasal gökcisimleri. Asteroiddevam

Optik Ağ : Birbirine paralel ve eşit aralıklı ince tellerden veya cam levha üzeridevam

Açısal Çap : Ay ve Güneş gibi gökcisimlerinin gerçek çap uçlarını gözlemciye birleştiren devam

Zaman : Akıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasından ddevam

Greenwich : Londra'nın doğusunda bir şehir. Şehrin üzerinden geçen meridyen başlangıç meridevam

Kuark : Proton ve nötron gibi atomaltı parçacıkları oluşturduğu öne sürülen temel pdevam