Gök Atlası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Gök Atlası:
Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.

Gök Atlası ile ilgili benzer terimler:

Altkavuşma Konumu : İç gezegenlerin, Yer-gezegen-Güneş olmak üzere, aynı doğrultuya gelmesi.devam

Termonükleer Füzyon : Yüksek sıcaklık ve basınç altında, atom çekirdeklerinin birleşmesi. Yıldızdevam

Galaksi (Gökada) : 1- Kütlesi Güneş'in kütlesinin yüz milyon katından bir milyar katına kdevam

Nova : Parlaklığı birden bire artan (on - onüç kadir) ve maksimuma ulaştıktan sonrdevam

Gök Ada (Galaksi) : Çekim kuvveti ile birbirine bağlı milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinddevam

Mars Gezegeni : - Mars, Dünya'ya benzeyen 2. gezegendir. Bu nedenle " Dünya'nın erkek devam