Gök Atlası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Gök Atlası:
Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.

Gök Atlası ile ilgili benzer terimler:

Aberasyon : Sapınç. Işığın sonlu hıza sahip olması ve Yer'in dönme ve yörünge hareketledevam

Ayak Vidası : Teleskopların yatay oturmasını sağlamak için ayaklara konmuş alçaltma-yükseltdevam

Yerberi (Perigee) : Ay'ın ya da yapay bir uydunun Dünya çevresinde döndüğü yörüngede Dünya'ya edevam

Atmosfer Araştırma Uyduları : Atmosfer araştırma uyduları, uzaya gönderilen ilk uydulardandır. Atmosdevam

Sürekli Tayf : Salma ve soğurma çizgileri bulunmayan ışınım tayfı. Böyle bir tayfı, sıcak devam

Küresel Yıldız Kümesi : Gökada düzlemi dışında bulunan, yüz binlerce yaşlı yıldız içeren yoğun yılddevam