Global Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Global Tüketim:
Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim alanındaki enerji tüketimidir.

Not 1: "Global" terimi, hem enerji kaynakları ya da taşıyıcıları, hem de kullanım tipleri ya da tüketici grupları için geçerlidir. Her defasında terimin ait olduğu alan belirtilmelidir.

Not 2: "Toplam Nihai Tüketim" ile karşılaştırılmamalıdır.

Global Tüketim ile ilgili benzer terimler:

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

TEP : Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).devam