Global Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Global Tüketim:
Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim alanındaki enerji tüketimidir.

Not 1: "Global" terimi, hem enerji kaynakları ya da taşıyıcıları, hem de kullanım tipleri ya da tüketici grupları için geçerlidir. Her defasında terimin ait olduğu alan belirtilmelidir.

Not 2: "Toplam Nihai Tüketim" ile karşılaştırılmamalıdır.

Global Tüketim ile ilgili benzer terimler:

Gaz Türbini : Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazlarıdevam

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi : Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemldevam

Koruma Sistemleri : Enerji Sistemindeki hatalı durumların belirlenmesi ve, görsel ve işitsdevam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam