Global Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Global Tüketim:
Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim alanındaki enerji tüketimidir.

Not 1: "Global" terimi, hem enerji kaynakları ya da taşıyıcıları, hem de kullanım tipleri ya da tüketici grupları için geçerlidir. Her defasında terimin ait olduğu alan belirtilmelidir.

Not 2: "Toplam Nihai Tüketim" ile karşılaştırılmamalıdır.

Global Tüketim ile ilgili benzer terimler:

Marjinal İletim Kapasite Maliyeti : Yükteki bir kW değişiklik başına iletim yatırımı maliyetindeki değişikliktirdevam

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

Güç Aşımı (Surplus power) : Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.devam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam