Global Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Global Tüketim:
Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim alanındaki enerji tüketimidir.

Not 1: "Global" terimi, hem enerji kaynakları ya da taşıyıcıları, hem de kullanım tipleri ya da tüketici grupları için geçerlidir. Her defasında terimin ait olduğu alan belirtilmelidir.

Not 2: "Toplam Nihai Tüketim" ile karşılaştırılmamalıdır.

Global Tüketim ile ilgili benzer terimler:

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

TUİSO : Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam