Gerilim Trafosu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Gerilim Trafosu:
Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdır.

Gerilim Trafosu ile ilgili benzer terimler:

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam