Gerilim Trafosu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Gerilim Trafosu:
Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdır.

Gerilim Trafosu ile ilgili benzer terimler:

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam

Direkt Hat : Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.devam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Birçok Noktadan Enerji Almak : A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kudevam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam

Trafo (Transformatör) Merkezi : Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerdevam