Gerçek Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Gerçek Tüketim:
Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.

Gerçek Tüketim ile ilgili benzer terimler:

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam