Gerçek Tüketim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Gerçek Tüketim:
Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.

Gerçek Tüketim ile ilgili benzer terimler:

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Saatlik Puant : 24 saatlik günün saatlik güçlerinin en büyük olanına denir. Birimi kWh. devam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Yük Faktörü : Belirli bir periyottaki (yıl, ay, gün) tüketimin, aynı periyottaki sürdevam

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri : Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikdevam