Geleneksel Ceza Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Geleneksel Ceza:
Bir tarafın diğerinden kesin bir hatlı davranış nedeniyle para talebinde bulunduğu anlaşma tarafları arasında bir sözleşme.

Geleneksel Ceza ile ilgili benzer terimler:

Dramatize Etmek : 1-Bir olayı, duyguyu, düşünceyi canlandırarak (televizyon ve sahne oyudevam

Ön Yüz : Bir tiyatro yapısının ön yüzü.devam

İçbükey Mercek : Iraksak(uzaklaştırıcı) mercek; bakılan birşey olduğundan küçük görünür.devam

Mizansen : Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip uygulanmdevam

Kenar Tiyatrosu : Bir kentin kenar semtlerinde gösteri düzenleyen yerleşik ya da gezici devam

Dilsiz Oyunu : Anadolu köylü oyunlarında sözsüz bir oyun;bu oyuna Samıt ya da Lal da devam