Gel-Git Olayı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Gel-Git Olayı:
Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra normal düzeyin altına inmesi olayı. ( Bu olay Ay'ın Yer üzerindeki çekim etkisinden doğar )

Gel-Git Olayı ile ilgili benzer terimler:

Kütle Çekimi : Kütlesi olan maddeler arasındaki çekim kuvveti.devam

Yörünge Düzlemi : Yörüngenin daire, elips, parabol, hiperbol gibi bir düzlem çizgisi olmasdevam

Yapay Uydu : İnsanlar tarafından yapılarak Dünya'nın ya da başka bir gök cisminin etdevam

Meteor : Gezegenler arasında hareket eden ve tümüyle gaz durumuna geçmeden atmosfdevam

Gezegencik : Bir yıldız sisteminin oluşumu sırasında, birleşerek gezegenlere dönüşedevam

Yıldızlar Arası Madde : Yıldızlar arasındaki uzaya dağılmış olan toz, gaz gibi maddelerin bütünü.devam