Gaz Türbini Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Gaz Türbini:
Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazların yanmayı gerçekleştiren havayı sağlayan bir kompresörün de çalışmasına imkan verdiği türbin türüdür.

Gaz Türbini ile ilgili benzer terimler:

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Enerji Kaynakları : Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kayndevam

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Destek Enerjisi : Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerdevam