GWh Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak GWh:
Milyon kwh

GWh ile ilgili benzer terimler:

Direkt Hat : Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.devam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam