Füze Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Füze:
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli yanmasıyla oluşan ve boşlukta momentumun korunumu prensibine göre hareket eden araç.

Füze ile ilgili benzer terimler:

Ekvator (Eşlek) Düzlemi : Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin Yer yuvarlağı ile arakesidevam

Olbers Paradoksu : Sonsuz uzayda sonsuz sayıda yıldız düzgün dağılmışsa gece gökyüzü bir yıldevam

Kara Cisim : Üzerine düşen bütün ışığı hiç yansıtmadan olduğu gibi soğuran sanal cisim.devam

Yeröte (Apogee) : Ay'ın ya da yapay bir uydunun Dünya çevresinde döndüğü yörüngede Dünya'ya edevam

Meteoroid : Uzaydaki küçük göktaşları.devam

Altgeçiş : Yıldızların öğlenden en az yükseklikli geçişi.devam