Frekansa Duyarlı Mod Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Frekansa Duyarlı Mod:
Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bölümü olabilecek Üretim Grubu). Bu şekilde çalışmanın sonucu olarak, Üretim Grubunun Aktif Güç Üretimi, Enerji Sistemi Frekansına bağlı olarak değişecektir. Güç çıkışında meydana gelen bu değişiklikler, İK3 ve İK4 uyarınca, Beş Saniye Müdahalesi ya da Otuz Saniye Müdahalesini yerine getirerek ya da, gerektiğinde Yüksek Müdahalesini yerine getirerek ya da, gerektiğinde Yüksek frekans Müdahalesini gerçekleştirerek Enerji Sistemi Frekansını olması gereken değere getirecektir.

Frekansa Duyarlı Mod ile ilgili benzer terimler:

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Temel Yük Santralı : Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.devam