Frekansa Duyarlı Mod Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Frekansa Duyarlı Mod:
Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bölümü olabilecek Üretim Grubu). Bu şekilde çalışmanın sonucu olarak, Üretim Grubunun Aktif Güç Üretimi, Enerji Sistemi Frekansına bağlı olarak değişecektir. Güç çıkışında meydana gelen bu değişiklikler, İK3 ve İK4 uyarınca, Beş Saniye Müdahalesi ya da Otuz Saniye Müdahalesini yerine getirerek ya da, gerektiğinde Yüksek Müdahalesini yerine getirerek ya da, gerektiğinde Yüksek frekans Müdahalesini gerçekleştirerek Enerji Sistemi Frekansını olması gereken değere getirecektir.

Frekansa Duyarlı Mod ile ilgili benzer terimler:

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi : Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan devam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

TEP : Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).devam