Frekansa Duyarlı Mod Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Frekansa Duyarlı Mod:
Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bölümü olabilecek Üretim Grubu). Bu şekilde çalışmanın sonucu olarak, Üretim Grubunun Aktif Güç Üretimi, Enerji Sistemi Frekansına bağlı olarak değişecektir. Güç çıkışında meydana gelen bu değişiklikler, İK3 ve İK4 uyarınca, Beş Saniye Müdahalesi ya da Otuz Saniye Müdahalesini yerine getirerek ya da, gerektiğinde Yüksek Müdahalesini yerine getirerek ya da, gerektiğinde Yüksek frekans Müdahalesini gerçekleştirerek Enerji Sistemi Frekansını olması gereken değere getirecektir.

Frekansa Duyarlı Mod ile ilgili benzer terimler:

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri : Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikdevam

Gaz Türbini : Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazlarıdevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam