Frekansa Duyarlı Mod Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Frekansa Duyarlı Mod:
Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bölümü olabilecek Üretim Grubu). Bu şekilde çalışmanın sonucu olarak, Üretim Grubunun Aktif Güç Üretimi, Enerji Sistemi Frekansına bağlı olarak değişecektir. Güç çıkışında meydana gelen bu değişiklikler, İK3 ve İK4 uyarınca, Beş Saniye Müdahalesi ya da Otuz Saniye Müdahalesini yerine getirerek ya da, gerektiğinde Yüksek Müdahalesini yerine getirerek ya da, gerektiğinde Yüksek frekans Müdahalesini gerçekleştirerek Enerji Sistemi Frekansını olması gereken değere getirecektir.

Frekansa Duyarlı Mod ile ilgili benzer terimler:

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam

Bağlantı Gücü : Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma fdevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam