Folklor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Folklor:
Halkbilimi. Bir toplulukta yaşayan kişileri, onların gelenek ve göreneklerini masal, atasözü, türkü vb. yazın ürünlerini araştırıp o toplumun yaşayış ve duygularını inceleyen bilim.

Edebiyat Terimi Olarak Folklor:
Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, törelerin ve kültürün ortak adıdır.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Folklor:
Belirli bir bölge halkı arasında ortak olan ve içinde halk oyunları, masallar, ninniler, tekerlemeler, müzik, dans, efsaneler, atasözleri, şakaların yer aldığı kültür unsurların bütününe folklor denir.

Folklor ile ilgili benzer terimler:

Bakanlık : Bakanın yönetimi altındaki örgütlerin bütünü ya da örgütlerin bulunduğu ydevam

Sahaflar : Özellikle eski kitapların satıldığı yerdir.devam

Irk Ayrımcılığı : Bireylerin, toplumsal kümelerin veya toplumların ırk özelliklerinden ddevam

İlk Çağ : Yazının icadıyla başlayıp Kavimler Göçüyle sona eren dönemdir.devam

Üye : Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri.devam

İlaçlama : Tarımda verimi ve kaliteyi artır¬mak için çeşitli hastalık ve böceklere kadevam