Folklor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Folklor:
Halkbilimi. Bir toplulukta yaşayan kişileri, onların gelenek ve göreneklerini masal, atasözü, türkü vb. yazın ürünlerini araştırıp o toplumun yaşayış ve duygularını inceleyen bilim.

Edebiyat Terimi Olarak Folklor:
Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, törelerin ve kültürün ortak adıdır.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Folklor:
Belirli bir bölge halkı arasında ortak olan ve içinde halk oyunları, masallar, ninniler, tekerlemeler, müzik, dans, efsaneler, atasözleri, şakaların yer aldığı kültür unsurların bütününe folklor denir.

Folklor ile ilgili benzer terimler:

Melik : Padişah, hükümdar, hakan.devam

Kapsam geçerliği : Bir ölçümün bir kavramın farklı anlamlarını kapsaması.devam

Nüfus Artışı : Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içinde meydana gelen insan devam

Dirlik Arazi : Osmanlı Devleti'nde geliri devlet memurlarına ve askerlere maaş ve gördevam

Meridyen : Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanan, Ekvator ve paralellerdevam

Asa : Bazı kültürlerde güçlü kişilerin elinde bulundurdukları kıymetli sopalardevam