Folklor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Folklor:
Halkbilimi. Bir toplulukta yaşayan kişileri, onların gelenek ve göreneklerini masal, atasözü, türkü vb. yazın ürünlerini araştırıp o toplumun yaşayış ve duygularını inceleyen bilim.

Edebiyat Terimi Olarak Folklor:
Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, törelerin ve kültürün ortak adıdır.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Folklor:
Belirli bir bölge halkı arasında ortak olan ve içinde halk oyunları, masallar, ninniler, tekerlemeler, müzik, dans, efsaneler, atasözleri, şakaların yer aldığı kültür unsurların bütününe folklor denir.

Folklor ile ilgili benzer terimler:

Siyasi Haklar ve Ödevler : - Türk vatandaşlığı - Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları devam

Çırak : Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse.devam

Öğrenim : Herhangi bir konuda gerekli bilgileri edinme işi.devam

Nüfus Sayımı : Sınırları belli bir alanda belli bir zamandan yaşayan insan sayısını tdevam

Mumya : Özel ilaçlarla bozulmadan saklanan ölü bedeni.devam

Akçe : Küçük gümüş Osmanlı parası.devam