Folklor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Folklor:
Halkbilimi. Bir toplulukta yaşayan kişileri, onların gelenek ve göreneklerini masal, atasözü, türkü vb. yazın ürünlerini araştırıp o toplumun yaşayış ve duygularını inceleyen bilim.

Edebiyat Terimi Olarak Folklor:
Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, törelerin ve kültürün ortak adıdır.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Folklor:
Belirli bir bölge halkı arasında ortak olan ve içinde halk oyunları, masallar, ninniler, tekerlemeler, müzik, dans, efsaneler, atasözleri, şakaların yer aldığı kültür unsurların bütününe folklor denir.

Folklor ile ilgili benzer terimler:

Kalite : Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu. Nitedevam

Cebelu : Atlı asker.devam

Haberci : Haber veren kişi. İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst vedevam

Mukataa : Osmanlı Devleti'nde geliri doğrudan doğruya hazineye kalan araziye denirdi. devam

Parti : Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturduğu siyasal topluluk.devam

Kitle İletişim Araçları : Kitle iletişimi için kullanılan araçlara kitle iletişim araçları denir. Kitldevam