Fleksiyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Fleksiyon:
Çevirme, bükülme hareketi, açının küçülmesi, ekstansiyonun tersi. Örneğin kolun dirsekten bükülmesi.

Yüzme Terimi Olarak Fleksiyon:
Vücudun tamamı veya bir bölümünü durum gereği bükmek.

Fleksiyon ile ilgili benzer terimler:

Sırtüstü : Vücudun su üzerinde sırtüstü konumda olduğu,başın su üzerinde olup bir kodevam

Simetrik : Hareketin boyu ve şeklinin ölçü alınan diğer bir hareketle aynı olması.devam

Alttan Dönüş : Parmakların dönüş noktasına dokunup diğer bir kolla vücudu çevirme suretiyldevam

Depar Taşı : Yüzme yarışının başladığı zeminden hafifçe yüksek yer.devam

Ekstensiyon : Avantaj sağlamak için vücudu azami ölçüde uzatma durumu.devam

Takla Atarak Dönüş : Yarım burgu hareketi ile dönüş duvarına gelmeden vücudu döndürüp ayakldevam