Fikir Yazıları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Fikir Yazıları:
Düşünceye dayalı, öğretme ve bilgilendirme amacıyla yazılan yazıların tümü.

Fikir Yazıları ile ilgili benzer terimler:

Belâgat : Düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı. Sözün düzgün, açık, anlaşılır, güzdevam

Girizgâh : Kasidelerin nesip bölümünden sonra medhiye bölümüne geçerken söylenen bedevam

Yalınlık : Süsten ve zorlamadan uzak, açık, kolayca anlaşılabilen anlatım niteliği.devam

Mahlas Beyti : Şairin mahlas olarak seçtiği adın geçtiği beyte denir.devam

Anakiklik : Tersinden okununca yine aynı anlamı veren söz ya da cümle. Örneğin; Anastadevam

Şiir : Dilin doğuşuyla oluşmaya başlayan; bütün edebiyat türlerine kaynaklık edevam