Fikir Yazıları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Fikir Yazıları:
Düşünceye dayalı, öğretme ve bilgilendirme amacıyla yazılan yazıların tümü.

Fikir Yazıları ile ilgili benzer terimler:

Realizm : 19. yüzyılın ikinci yarısında, romantizme tepki olarak doğan akım, gerçekçilidevam

Beğence : Bir yapıtın başına konan; yetkili bir kişinin yazdığı ve o yapıtı tanıtmadevam

Edebiyat Tarihi : Bir milletin bilinen ilk ürünlerinden başlayarak bütün edebî eserlerini,devam

Ayak : Halk şiirinde kafiye yerine kullanılan terim.devam

Tenâfür : Bir ifadede birbirleriyle uyuşmayan harf, hece, sözcük ya da tamlamaladevam

Galat : Yanlış anlamına gelir. Bir kelimenin ilk veya kitapta yazılmış şeklinddevam