Ficar Savaşları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ficar Savaşları:
Araplar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmazlardı. Bu aylarda savaş olursa bu savaşlara ficar savaşları denirdi.

Ficar Savaşları ile ilgili benzer terimler:

Acem : Arap olmayan demektir.devam

Cüâle : Ödül koymak, örneğin; "Kim bana falan işi yaparsa, ona belli bir ücret verdevam

Cemaat : 1- Toplu olarak namaz kılarken imama uyan kimse ya da kimseler. 2- devam

Öfke : Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisdevam

Nifak : İki yüzlülük, ara bozmaya çalışmak.devam

Minnet : 1-Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. 2-Bir iyidevam