Ficar Savaşları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ficar Savaşları:
Araplar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmazlardı. Bu aylarda savaş olursa bu savaşlara ficar savaşları denirdi.

Ficar Savaşları ile ilgili benzer terimler:

Öksüz : Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk).devam

Astroloji : Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumdevam

Mahfil : Camilerde müezzinlik yapan kimselerin bulunduğu parmaklıklarla ayrılmış ydevam

Gayri Müslim : Müslüman olmayan.devam

Yemin : Bir haberi yahut bir işi yapma veya yapmama huşusundaki azmi, iddiayı devam

Remy-i Cimar : Sözlükte remy atmak, ayıplamak ve yönelmek; cimar ise, çakıl taşları ve devam