Ficar Savaşları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ficar Savaşları:
Araplar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmazlardı. Bu aylarda savaş olursa bu savaşlara ficar savaşları denirdi.

Ficar Savaşları ile ilgili benzer terimler:

Hayâ : Hoş karşılanmayan bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve idevam

Âmentü : 1. İnanç esaslarını içinde bulunduran dua. 2. Arapça "İnandım" anlamına gedevam

Tavaf : Sözlükte bir şeyin çevresini dolaşmak, dönmek anlamlarına gelen tavaf, ddevam

Udhıyye : Kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle kesilen kurban demektir.devam

Kıyam : Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından biridir. Ayaktadevam

Selam : İnsanlar arasında sevgiyi artırmak için karşılaştığımız kimselere sağlık ve esedevam