Feul Oil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Feul Oil:
Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan hidro karbon karışımlarıdır. Viskoziteleri kullanım alanlarına göre değişir. Bileşimi ve özellikleri ulusal standartlara bağlıdır.

Feul Oil ile ilgili benzer terimler:

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Çift Terimli Tarife : Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile devam