Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.devam

Absorbsiyon: Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.devam

Açıcı Kas: Vücudumuzda kol ve bacak kemiklerinin birleştiği yerler olan eklemlerde kolun ya dadevam

Açık Bez: Tek tek hücreler halinde, ya da çok hücreli olarak birleşmiş, salgıladıkları maddedevam

Açık Devre: Üzerinden elektrik akımı geçmeyen devre.devam

Açık Dolaşım: Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi devam

Adaptasyon: 1- Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olandevam

Adenin: Nükleik asitlerin yapısında bulunan çift halkalı organik bir baz. A harfiyle ifadedevam

Adenovirüsler: Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir.Boyutları 70 - 80 nm olup hayvdevam

Adenozin Trifosfat (ATP): Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.devam

ADH: Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çevidevam

Adlandırma: Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemdevam

Adrenalin: Böbrek üstü bezi ve sinir uçlarından, korku, heyecan, coşku gibi durumlarda salgıldevam

Aerob Organizma: Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi "Anaerob").devam

Aerobik Solunum: Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir.devam

Aerodinamik: Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın oluşturduğu etkiyi inceleyen bilim.devam

Afet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.devam

Aglütinasyon: Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması.devam

Ağ Tabaka: Göz yuvarlağının en iç kısmında bulunan üçüncü tabaka olup asıl görme olayının gerçekleştdevam

Ağaçkakan: Ağaçların gövdelerinde yaşayan ve ağacın gövdesindeki küçük kurtlar ve böcekler ile besldevam

Ağırlık: Bir cisme yer tarafından uygulanan çekme kuvvetine o cismin ağırlığı denir. Yani; bir cidevam

Ağız: Sindim sisteminin ilk bölümünü meydana getiren ağız, beslenme, solunum ve konuşma idevam

Ağız Boşluğu: Önde dudaklar, arkada yutak ve sindirim kanalı ile sınırlı olan boşluktur. Oval şdevam

Ağızda Sindirim: Ağıza alınan besinler; dişler tarafından parçalanır. Yine ağızda bulunan tükürük bezleridevam

Ağsı Damarlanma: Damarların vücutta örümcek ağına benzer şekilde kılcallaşma veya dallanma olayıdır.devam

Ahır: Evcil büyükbaş hayvanların (sığır, manda, at, eşek)barındırıldığı kapalı yer.devam

Ahşap: Ağaçtan, tahtadan yapılmış.devam

Ak Kan: 1-Lenf sisteminde dolaşan,kan plazması ve akyuvar hücrelerinden oluşan sıvı. devam


DİĞER SAYFALAR :

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde 1612 Terim Kayıtlı.