Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

A posteriori: Deneyimin eseri veya sonucu olan, deneyime dayanan anlamına gelen Latince terim.devam

A priori: Deneyimden bağımsız, tecrübeye dayanmayan anlamına gelen Latince terim.devam

Aborjin: Avustralya yerlisi.devam

Açık Önerme: İçinde "x" gibi bir değişken olan önerme.devam

Açık Sınıf Tabakalaşması: Tabakalar arası geçişin serbest ve hızlı olduğu, rekabete dayanan ve hukuken eşitsizldevam

Açık Toplum: Toplumun yaygın katılımına açık, toplumsal talepleri göz önünde bulunduran, toplumdevam

Açık Yol: Çözümleyici çizelgede hiçbir çelişki taşımayıp ortak doğrulayıcı yorumu olan önermelerden devam

Açık-Seçiklik: Bulanık olmama, kolayca anlaşılabilir olmadevam

Açımlamak: Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak.devam

Adcılık (nominalizm): Genel kavramların bireysel varlıklar gibi birer varlıkları olmadığını, onların biredevam

Agnostisizm: Tanrı'nın var olup - olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş Agnostisizm'dir (Bilindevam

Ahlak: 1- İnsanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için kendilerine göre belirlediklerdevam

Ahlak Felsefesi: Ahlakın ne olduğunu, ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu, insan davranışlarının temelledevam

Ahlak Felsefesi(Ethik): Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran ve açıklayan felsefe bilimi.devam

Ahlak kuralları: Toplum tarafından oluşturulan iyi - kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötündevam

Ahlak Yasası: Kişinin eylemlerini yönlendiren, düzenleyen, sınırlayan genel kurallardır.devam

Ahlakdışıcılık(İmmoralizm): Töre tanımazcılık,ahlak dışı olma,gayrı ahlakiye-NİETZCHE felsefesi.devam

Ahlakdışılık(Amoralizm): Ahlakla ilgilenmemek, ahlaka aykırı olmamakla beraber ahlaki düsturları hayat kadevam

Ahlaki Eylem: Ahlak yasasına uygun, özgürce, herhangi bir çıkar gözetmeden eylemde bulunmaktır.devam

Ahlaki Karar: Kişinin ahlaki değerleri uygun olarak hür iradesiyle verdiği karardır.devam

Aile: 1- Aralarında gerçek ya da varsayımlı kanbağı bulunan, karşılıklı hak ve ödevleri üstdevam

Akademi: 1- Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmdevam

Akademik: Bilimsel niteliği olan.devam

Akıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücü.devam

Akıl yasaları: Aklın özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin imkânsızlığı ilkeleri.devam

Akıl Yürütme: Kişiler, geçmiş yaşantıları, gözlemleri ve öğrenmeleri sonucunda oluşturdukları somutdevam

Akılcı görüş (rasyonalizm): Bilginin akıl yoluyla elde edilebileceğini savunan görüş.devam

Akılcılık(Rasyonalizm): 1- Aklın varlığını,yahut aklın önceliğini ve üstünlüğünü,yani bilginin kaynağı olarak insan devam


DİĞER SAYFALAR :

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde 1016 Terim Kayıtlı.