Faydasızlık (Unavailability) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Faydasızlık (Unavailability):
Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.

Faydasızlık (Unavailability) ile ilgili benzer terimler:

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Kesici Kabin : Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini sdevam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam