Faydasızlık (Unavailability) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Faydasızlık (Unavailability):
Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.

Faydasızlık (Unavailability) ile ilgili benzer terimler:

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Üretim Fazlası Enerji : Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarınıdevam

Santral Enerji Kapasitesi : Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir sandevam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam