Faydasızlık (Unavailability) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Faydasızlık (Unavailability):
Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.

Faydasızlık (Unavailability) ile ilgili benzer terimler:

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam

İletim Şebekesi : TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya ddevam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) : XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenedevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam