Faydalı Enerji (Useful enrgy) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Faydalı Enerji (Useful enrgy):
Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişirme vs.)

Faydalı Enerji (Useful enrgy) ile ilgili benzer terimler:

GWh : Milyon kwhdevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Tüketim Denetimi : Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayadevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam