Faydalı Enerji (Useful enrgy) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Faydalı Enerji (Useful enrgy):
Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişirme vs.)

Faydalı Enerji (Useful enrgy) ile ilgili benzer terimler:

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Kurulu Güç (Brüt Güç) : Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür.devam

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Açık Devre : Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu dedevam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam