Farabi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Farabi:
D.Ö. 870- 950
Matematik, botanik, tıp, musiki, felsefe ve mantık alanında eserler yazmış büyük İslam alimidir. Farabi, ilimlerin sınıflandırılması ve mantık alanında kendine özgü yöntemler kullandı. İlimleri sırasıyla; dil, mantık, matematik, fizik ve metafizik, medeni ilimler şeklinde beş ana başlık altında sınıflandırdı. Farabinin yaptığı bu sınıflandırma, Aristo ile Kindinin yaptığı sınıflandırmalardan önemli farklılıklar göstermektedir.

Fizik alanında da önemli çalışmalar yapan Farabi, sesin fiziki açıklamasını yapan ilk alimdir. Yaptığı deneyler sonucunda titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını tespit etti.

Tıp alanında yaptığı çalışmalarda sağlıklı bir bedene sahip olmak için neler yapılması gerektiğini araştırarak bu doğrultuda tıp ilmi için yedi esası saptadı. Özellikle insan bedenindeki tüm organların tanınması, hastalıkların çeşitlerinin bilinmesi, ilaçlarla ilgili detaylı bilgilere sahip olunması konularına öncelik verdi.

Yazdığı eserler ders kitabı olarak uzun süre okutulan Farabi, yalnızca İslam alimlerini değil, kendisinden sonra gelen birçok Batılı bilim adamını da etkiledi.

Farabi ile ilgili benzer terimler:

Mevlid Gecesi : Peygamber (sav)' in dünyaya geldiği gece, Kameri aylardan 12 Rebiulevvel devam

Cebire Teyemmümü : Teyemmüm organlarında cebire bulunduğu hâlde alınan teyemmüm.devam

Rükn : Sözlükte köşe ve bir şeyin aslı anlamına gelen rükn, bir hac terimi oldevam

Ebedî ve Ezelî : Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.devam

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvudevam

Basar : Âletsiz ve şartsız olarak, gizli ve âşikâr (açık) her şeyi görmesi mânâsına, Aldevam