Falcılık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Falcılık:
Gaybden haber verme, gelecek hakkında önceden fikir beyan etme, dinimize göre falcılık haramdır.

Falcılık ile ilgili benzer terimler:

Mukadderat : 1. Alın yazısı, kader, yazgı. 2. İnsanın cinsiyet, renk, vücut organdevam

Şavt : Sözlükte tur, bir turluk koşu, işin bir kısmı, gaye, mesafe gibi anlamdevam

Tabiin : Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.devam

Dilenmek : Kendisini acındırarak bir kimseden sadaka veya bir şey istemek.devam

Lâşe (Leş) : Kendiliğinden ölen ya da İslâmî usûllere göre kesilmeyen hayvan.devam

Kâfir : 1- Allah'ın varlığını inkar eden kimse. 2- Allah'a ortak koşan kimse. devam