Falcılık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Falcılık:
Gaybden haber verme, gelecek hakkında önceden fikir beyan etme, dinimize göre falcılık haramdır.

Falcılık ile ilgili benzer terimler:

Hanif : İslamiyet'ten, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin peygamberliğinden önce Allahdevam

Ganimet : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.devam

Udhıyye : Kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle kesilen kurban demektir.devam

Fergani : Dokuzuncu yüzyılda yaşamış, ekliptik eğimi ve Güneşin de kendine göre hardevam

Abay : Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. (Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kdevam

Rükün : 1- Bir şeyin aslını oluşturan parçalardan her biri; cüz, temel unsur. İbadevam