Falcılık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Falcılık:
Gaybden haber verme, gelecek hakkında önceden fikir beyan etme, dinimize göre falcılık haramdır.

Falcılık ile ilgili benzer terimler:

Mersiye : Ağıt.devam

Vacip : İslam dinine göre yapılması kesinlik derecesinde bir delil ile sabit oldevam

Ashabı Suffa : Fakir, kimsesiz, bekar olan, Arap kabilelerinden Müslüman olup Medine'devam

Zikretmek : Adını söylemek, sözünü söylemek, anmak.devam

Teberrük : Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek demektdevam

Âraf : Cennetle cehennem arasındaki bölgedevam