Fâiz Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Matematik-Geometri Terimi Olarak Faiz:
Ödünç verilen paraya karşılık geri ödenen paraya denir.

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Faiz:
1- Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade ile ödünç alınan paranın kullanımı için ödenen fiyat.

2- Bir borcun genellikle toplam meblağın yüzdesi olarak belirlenen ücreti. Faiz oranı belirtilen dönem için ücretlendirilir. Mesela yıllık yüzde on beşlik faiz oranı bir yıllığına borç alınan her 100? için ücretin (diğer masraflar hariç) 15? olması anlamına gelir. Ayrıca Yıllık Yüzde Oranına bakın.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Faiz:
Üretim sürecine parasal (yada değişim değeri olan herhangi bir değer) desteğini yatıran sermayenin, üretim sürecinden elde ettiği gelir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Fâiz:
Ödünç vermekte, rehinde ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaat. Ribâ.

Fâiz ile ilgili benzer terimler:

Gazi : 1. Hiçbir dünya menfaati gözetmeden, din için vatan için düşmanla savaşan vedevam

Hacer-i Esved : 1- Hacer taş, esved siyah demektir. Hacer-i esved yani siyah taş, Kâbe'ndevam

Vezi : Bazı zamanlar insandan meni geldikten sonra çıkan su.devam

Gelenek : Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygıdevam

Havra : Yahudilerin ibadet ettikleri yer.devam

Cüz : 1- Bir bütünü oluşturan parçaların her birine cüz denir. Kur'an-ıdevam