FM Modulasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak FM Modulasyon:
Bu modülasyon türünde iletilmek istenen sinyal, taşıyıcı sinyalde bir faz farkı oluşturmaktadır. Böylece frekansı zamanla değişen bir sinyal elde edilmektedir. Oluşturulan sinyalin frekansındaki değişimler, iletilmek istenen sinyalin değişimlerinin göstergesidir. Oluşan sinyalin frekansı, taşıyıcı sinyalin frekansına yakın değerlere sahiptir. Bu yöntemde de iletilmesi gereken sinyal, kendi frekansından farklı bir frekans ile iletilmektedir.

FM Modulasyon ile ilgili benzer terimler:

Kbps : Kilobit Per Second. Bir saniyede transfer edilen Kilobit. Diğer bir deyişdevam

Transponder : Uyduya gelen sinyali alıp, güçlendirip, frekansını uydu alış frekansına devam

Pulse Code Modulation (PCM) : Darbe kodu kiplemesi. Phase: Bir işaretin başka bir referansa göre kaydevam

Transponder-Transmitter : Uyduda bulunan ve bir TV sinyalini veya dar banttaki birçok data, ses kadevam

Atmospheric Absorption Loss : Atmosferik absorbe kayıpları. Elektromanyetik sinyallerin atmosferdekidevam

Guard Band : Koruma bandı, farklı ya da aynı sistemlerde kullanılan bitişik frekansdevam