Evre Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Evre:
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen durumların her biri, aşama, faz.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Evre:
Tekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.

Evre ile ilgili benzer terimler:

Dikine Hız : Herhangi bir gökcisminin uzay hızının, yada bir çift yıldızın dolanma hıdevam

Değişen Yıldız : Yıldızın yaşan süresine göre çok daha kısa sürelerle ışıma gücü değişen yıldevam

Radyo Dalgaları : Dalga boyları 1 milimetreden uzun dalgalardır. Dalga boyları çok uzun oldevam

Nötron : Atomu oluşturan temel parçacıklardan yüksüz olanı.devam

Astronomik Birim (AB) : Güneş'in merkeziyle, Dünya'nın merkezi arasındaki ortalama uzaklık 1 Adevam

Salt Parlaklık : Bir yıldızın 10 parsek uzaklığa indirgenmiş parlaklığı. Mutlak parlaklık.devam