Evre Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Evre:
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen durumların her biri, aşama, faz.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Evre:
Tekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.

Evre ile ilgili benzer terimler:

Kırmızı Dev : Evriminin son aşamalarına doğru, aşırı genişlemiş ve yüzeyi biraz soğumuş dedevam

Ayırma Gücü : Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin incedevam

Astroid : Güneş sistemi'nde, çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasındaki astroid kuşağında devam

Düğüm Noktası : Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yöründevam

Salma Çizgisi : Bir kaynağın tayfındaki, belirli bir elementin atomlarının belirli bir dadevam

Zodyak : Burçlar kuşağı. Gökküresinde, ekliptiğin geçtiği ve üzerinde 12 burcun eşit aralıkldevam