Evre Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Evre:
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen durumların her biri, aşama, faz.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Evre:
Tekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.

Evre ile ilgili benzer terimler:

Zaman Denklemi : Gerçel güneş zamanı ile ortalama güneş zamanı arasındaki fark: E(t) = Sodevam

Kuasar : Evrenin uzak bölgelerinde, çok güçlü ışınım yayan gökcisimleri.devam

Gök Ada : Milyonlarca yıldızdan yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarındadevam

Akan Yıldız : Yerin atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor haline geldevam

Yer Eşleği : Yerin merkezinden geçen ve dönme eksenine dik olan düzlemin yeryüzü ile devam

Ortalama Güneş Günü : Ortalama güneşin gözlem yerinin öğlen çemberinden art arda iki alt geçişi aradevam