Evliya Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Evliya:
Tasavvuf inancında tanrının dostluğunu ve sevgisini kazandığına inanılan kişilerdir. İnanışa göre, tanrı ayetlerini ve peygamberliğin kanıtlarını kıyamete kadar bunlar aracılığıyla ortaya koya-caktır. Halk arasında bu kişilerin öldükten sonra da özelliklerini sürdürdüklerine inanılmaktadır. Bu nedenle türbeleri ve mezarları İslam Dini'ni yanlış anlayan kimseler tarafından bir dilek ve adak yeri durumuna gelmiştir. Oysa İslam Dini'nde ölülerden medet umulmaz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Evliyâ:
Allahü Teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Evliya:
Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nefis mücadelesi ile geçirerek, şeriatı takva boyutundaki inceliğiyle yaşayan, Hz Peygamber (s)'e tam anlamıyla uyan kaya gibi sert olmaktan kaçıp, toprak gibi davranmayı hedef edinerek, diken yerine gül yetiştiren bahçıvan şeklinde aktiflik gösteren kişiye, evliya denir.

Evliya ile ilgili benzer terimler:

Peştamal : Farsça, belden aşağı sarılarak giyilen havlu veya bezden yapılmış giysiye ddevam

Üryan : Arapça, çıplak demektir. Tasavvuf düşüncesindeki, "çıplak geldik hiç bir şeye devam

Sebil : Arapça, yol anlamına gelir. Hayır ve sevab ümidi ile parasız su dağıtılan, devam

Zümrüd-ü Anka : Yeşil renkli Anka kuşu. Güneş ve ateşten yaratıldığına ve semanın 4. katıdevam

Zübde-i Âlem : Zübde kelimesi çekirdek, öz anlamına gelmektedir. Âlem de dünya, kainat, devam

Salih : Arapça, istikamet ve iyilik sahibi dürüst kimseye denir.devam