Evliya Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Evliya:
Tasavvuf inancında tanrının dostluğunu ve sevgisini kazandığına inanılan kişilerdir. İnanışa göre, tanrı ayetlerini ve peygamberliğin kanıtlarını kıyamete kadar bunlar aracılığıyla ortaya koya-caktır. Halk arasında bu kişilerin öldükten sonra da özelliklerini sürdürdüklerine inanılmaktadır. Bu nedenle türbeleri ve mezarları İslam Dini'ni yanlış anlayan kimseler tarafından bir dilek ve adak yeri durumuna gelmiştir. Oysa İslam Dini'nde ölülerden medet umulmaz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Evliyâ:
Allahü Teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Evliya:
Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nefis mücadelesi ile geçirerek, şeriatı takva boyutundaki inceliğiyle yaşayan, Hz Peygamber (s)'e tam anlamıyla uyan kaya gibi sert olmaktan kaçıp, toprak gibi davranmayı hedef edinerek, diken yerine gül yetiştiren bahçıvan şeklinde aktiflik gösteren kişiye, evliya denir.

Evliya ile ilgili benzer terimler:

Sanem : Arapça, put demektir. Çoğulu asnâm. Kulu, Allah'a vuslattan alıkoyan her şey pdevam

Ahir : Arapça, son demektir. Her şeyin evvel ve ahiri Allah'tır. Halife olan indevam

Derviş : Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. devam

Sanduka : Türbelerde, mezarların üzerine tahtadan sandık şeklinde yapılan ve üstdevam

Hak : Arapça'dır, gerçek anlamına gelir. Allah'ın güzel isimlerindendir (el-Hakkdevam

Ağyar : Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olup, lügatta yabancı, el, başkası gibi madevam