Evliya Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Evliya:
Tasavvuf inancında tanrının dostluğunu ve sevgisini kazandığına inanılan kişilerdir. İnanışa göre, tanrı ayetlerini ve peygamberliğin kanıtlarını kıyamete kadar bunlar aracılığıyla ortaya koya-caktır. Halk arasında bu kişilerin öldükten sonra da özelliklerini sürdürdüklerine inanılmaktadır. Bu nedenle türbeleri ve mezarları İslam Dini'ni yanlış anlayan kimseler tarafından bir dilek ve adak yeri durumuna gelmiştir. Oysa İslam Dini'nde ölülerden medet umulmaz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Evliyâ:
Allahü Teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Evliya:
Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nefis mücadelesi ile geçirerek, şeriatı takva boyutundaki inceliğiyle yaşayan, Hz Peygamber (s)'e tam anlamıyla uyan kaya gibi sert olmaktan kaçıp, toprak gibi davranmayı hedef edinerek, diken yerine gül yetiştiren bahçıvan şeklinde aktiflik gösteren kişiye, evliya denir.

Evliya ile ilgili benzer terimler:

Tefrika : Arapça, ayrılık demektir. Dünyaya, masivaya dalmak, cem'den uzak kalmakdevam

Fakîr : Arapça, mala ihtiyacı olan kişi demektir. Fakir, fena fillâh makamındadır.devam

Edep : Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede buludevam

Meyl : Arapça, eğilim, meyletme demektir. Gayeden, temelden habersiz, elde olmadandevam

Fenafillah (Fena Fi'llah) : Arapça, Allah'ta fani olmak demektir. Kulun zât ve sıfatının, Allah'ın zât vdevam

Cezbelenmek : Zikir veya sohbet sırasında, ansızın yerinden sıçrayarak "Hayy" diye bağıradevam