Et Meydanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Et Meydanı:
İstanbul, Aksaray'da Yeniçerilere et dağıtılan ve kazan kaldırdıkları bölge.

Et Meydanı ile ilgili benzer terimler:

Pençik : Asker yetiştirmek için savaş esirlerinden beşte bir oranında ayrılan acedevam

Humbaracı : Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri.devam

Kapı Kethüdası : Valilerin, sancak beylerinin ve patrikhanenin babıâli ve diğer resmi daireldevam

Fıkıh : İslam hukuku.devam

Acemilik : Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım beddevam

Zabit : Subay.devam