Erotizm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Erotizm:
Sevgiliye, aşka yönelik tüm cinsel tutkuları ve düşleri içeren kavramdır. Erotizmi salt cinsel zevkleri betimleyen, insanın şehvet duygularını kamçılayıp utanma duygusunu inciten müstehcenlikle karşılaştırmamak gerekir. Erotik ürünlerde iki cinsin birbirine duyduğu sevgi ve bu sevginin kişiler üzerindeki etkisi anlatılır.

Erotizm ile ilgili benzer terimler:

Hâcib : İki ya da daha fazla kafiyeli olan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözdevam

Gösterge : Genellikle kendisi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık yadevam

Nesnellik : Yazarın, kendisini anlatımın dışında tutması, başka bir deyişle kendisdevam

Lüff ü Neşr : Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeydevam

Müseddes : Divan şiirinde altı dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.devam

Esrem : Aruzdaki fe'ülün cüzünden fe ve n'yi kaldırıp ûlu yerine getiren fa'lüdevam