Erotizm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Erotizm:
Sevgiliye, aşka yönelik tüm cinsel tutkuları ve düşleri içeren kavramdır. Erotizmi salt cinsel zevkleri betimleyen, insanın şehvet duygularını kamçılayıp utanma duygusunu inciten müstehcenlikle karşılaştırmamak gerekir. Erotik ürünlerde iki cinsin birbirine duyduğu sevgi ve bu sevginin kişiler üzerindeki etkisi anlatılır.

Erotizm ile ilgili benzer terimler:

Hane : Divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her bdevam

Romantizim : Fransa'da 18. Yüzyılın sonlarında klasik edebiyat akımına tepki olarakdevam

Ninni : Ölçü ve uyak yönünden maniye benzeyen, genellikle çocukları uyutmak için özeldevam

Epifonem : Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son budevam

Selâset : Bir yazıda cümle ve kelimelerin akıcı, âhenkli, kolay ve anlaşılır olmasdevam

İstidrâk : Anlamla ilgili sanatlardandır. Över gibi görünerek yerme ve yerer gibi devam