Erotizm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Erotizm:
Sevgiliye, aşka yönelik tüm cinsel tutkuları ve düşleri içeren kavramdır. Erotizmi salt cinsel zevkleri betimleyen, insanın şehvet duygularını kamçılayıp utanma duygusunu inciten müstehcenlikle karşılaştırmamak gerekir. Erotik ürünlerde iki cinsin birbirine duyduğu sevgi ve bu sevginin kişiler üzerindeki etkisi anlatılır.

Erotizm ile ilgili benzer terimler:

Sav : İslamiyet öncesinde, destan dönemi Türk edebiyatında atasözlerine verildevam

Alegori : 1- Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını devam

Poetika : Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü. Bu kelime eskiden Fransdevam

Millî Kimlik : Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenedevam

Araçsız Üslup : Bir fikri, bir duyguyu söyleyenlerden doğrudan doğruya aktarmak. Monolog ve devam

Muvazene (Ölçülü, Dengeli) : Nesirde seci, nazımda kafiye yerindeki sözcüğü yalnız vezin bakımından eşdevam