Enterkonnekte Taraflar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enterkonnekte Taraflar:
TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketler.

Enterkonnekte Taraflar ile ilgili benzer terimler:

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi : Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemldevam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam