Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması:
TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında bir şirket arasında yapılan, tarafların iletim sistemlerini bağlayan enterkonneksiyon üzerinden yapılacak Enerji ve/veya iletim hizmetleri transferiyle ilgili anlaşmalar.

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması ile ilgili benzer terimler:

Üretim Grubu : BDGT Modülünün bir parçası olan üretim grubu ve bu üretim grubunun harekdevam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası : (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata devam