Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke):
Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıyla, özellikle önemli miktarlardaki enerji alışverişi için iki ya da daha fazla sistem ya da şebeke arasında bölgeler arası ya da uluslar arası bağlantı olanağını sağlayan elektriki sistemdir.

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) ile ilgili benzer terimler:

EDF : Fransız Elektrik Kurumu.devam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Açık Devre : Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu dedevam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) : EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenendevam