Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke):
Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıyla, özellikle önemli miktarlardaki enerji alışverişi için iki ya da daha fazla sistem ya da şebeke arasında bölgeler arası ya da uluslar arası bağlantı olanağını sağlayan elektriki sistemdir.

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) ile ilgili benzer terimler:

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam