Entegre Elektrik Yükümlülüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Entegre Elektrik Yükümlülüğü:
Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.

Entegre Elektrik Yükümlülüğü ile ilgili benzer terimler:

GWh : Milyon kwhdevam

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti : Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliydevam

MAMS : Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı.devam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Katran (Bitum) : Kolloid yapıda, kahverengiden siyaha kadar renklerde katı, yarı katı ydevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam