Enlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Coğrafya Terimi Olarak Enlem:
1- Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç paraleli olan Ekvator'a uzaklığının açısal değeridir. Q açısı, D noktasının Ekvator'a olan uzaklığının açı cinsinden değeridir ve D noktasının enlem derecesini verir. Örnek : Q açısının değeri 45 ° ise, D noktasının enlem derecesi 45° dir.

2- Dünya üzerinde her hangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine Enlem denir. Derece, dakika ve saniye olarak ifade edilir.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Enlem:
Bir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal uzaklığı. Seçilen küre ve temel düzleme göre değişik isimler alır. Örneğin Coğrafya enlemi, ekliptik enlem, Gökada enlemi v.b.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Enlem:
Yerküresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile ekvator dairesi arasında kalan meridiyen yayının küre merkezindeki açısal değeridir, arz.

Enlem ile ilgili benzer terimler:

Atmosferik Pencere : Güneş ışınlarının atmosfer tarafından soğrulmayan dünyaya ulaşabilen ve edevam

Radyometrik Çözünürlük : Elektromagnetik enerjinin ölçülmesi ve kaydedilmesi duyarlılığı, ölçülebilen devam

Coğrafi Bilişim : Mekânsal bilginin yapısı ve özellikleri, toplanması, sınıflandırılması, devam

Sensör : Nesneler ve fiziksel olaylar hakkında bilgi toplamak için kullanılan fotdevam

Coğrafi Koordinat Sistemi : Kısaca enlem ve boylam olarak bilinen, düşey eksen yerin dönme ekseni devam

Ayrıntı : Nokta, çokgen, kapalı eğri biçimindeki nesnelerin, haritacılık mesleğindeki ve ddevam