Enlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Coğrafya Terimi Olarak Enlem:
1- Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç paraleli olan Ekvator'a uzaklığının açısal değeridir. Q açısı, D noktasının Ekvator'a olan uzaklığının açı cinsinden değeridir ve D noktasının enlem derecesini verir. Örnek : Q açısının değeri 45 ° ise, D noktasının enlem derecesi 45° dir.

2- Dünya üzerinde her hangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine Enlem denir. Derece, dakika ve saniye olarak ifade edilir.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Enlem:
Bir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal uzaklığı. Seçilen küre ve temel düzleme göre değişik isimler alır. Örneğin Coğrafya enlemi, ekliptik enlem, Gökada enlemi v.b.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Enlem:
Yerküresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile ekvator dairesi arasında kalan meridiyen yayının küre merkezindeki açısal değeridir, arz.

Enlem ile ilgili benzer terimler:

Kroki : Yeryüzü nesnelerinin göreceli ilişkilerini gösteren, yaklaşık ölçekli yadevam

Düşey Fotoğraf : Ölçü kameraları ile kamera optik ekseni düşey konumda iken çekilen fotoğraf; hdevam

Konumsal Bilgi Sistemi : Temel altlığı büyük ölçekli haritalar olan coğrafi bilgi sistemi.devam

Boylam : Küre yüzeyindeki bir noktadan geçen meridyen ile başlangıç meridyeninin ekdevam

Artık Paralaks : Fotoğraf çiftlerinin karşılıklı yöneltilmesinden sonra yöneltme noktalarınddevam

Üçkenarlama : Yalnız kenarlarının ölçerek üçgen ağlarının oluşturulması yöntemi, trilateradevam