Enlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Coğrafya Terimi Olarak Enlem:
1- Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç paraleli olan Ekvator'a uzaklığının açısal değeridir. Q açısı, D noktasının Ekvator'a olan uzaklığının açı cinsinden değeridir ve D noktasının enlem derecesini verir. Örnek : Q açısının değeri 45 ° ise, D noktasının enlem derecesi 45° dir.

2- Dünya üzerinde her hangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine Enlem denir. Derece, dakika ve saniye olarak ifade edilir.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Enlem:
Bir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal uzaklığı. Seçilen küre ve temel düzleme göre değişik isimler alır. Örneğin Coğrafya enlemi, ekliptik enlem, Gökada enlemi v.b.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Enlem:
Yerküresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile ekvator dairesi arasında kalan meridiyen yayının küre merkezindeki açısal değeridir, arz.

Enlem ile ilgili benzer terimler:

Atmosferik Soğurma : Atmosferden geçişi sırasında, güneş ışınlarının bir bölümünün su buharı,devam

Efemeris : Eşit zaman aralıklarında gök cisimlerinin konumlarına ilişkin bilgi içerdevam

Ortalama Güneş Günü : Ortalama güneşin bir günlük devinimine karşılık gelen süre.devam

Yerötesi Fotogrametri : Ay, mars vb. uydu yüzeylerinin haritalarının yapım amacıyla geliştirildevam

Terim Tanıma : Fotoğraf ve görüntülerde önceden bilinen özellikleri yardımı ile nesnelerdevam

Sayısal Fotoğraf : Sayısal kameralar ile çekilmiş ya da tarayıcılar aracılığı ile analog fotoğrafdevam