Enflasyon Vergisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Enflasyon Vergisi:
Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise bir varlık olarak düşünüldüğünde, enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı ile enflasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.

Enflasyon Vergisi ile ilgili benzer terimler:

BIS (Bank for International Settlement) : Parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları vdevam

Aracılık Yüklenimi : Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılacağının aradevam

Kaldıraç Oranı (Leverage) : Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır. Kaldıraç oranları, devam

Bono : 1- Düzenleyenin imzasını, düzenleme tarihini, alacaklının ismini, bonodevam

İç Kontrol Sistemi : Bankanın tüm faaliyetlerinin belirli bir politika, yöntem, uygulama tadevam

Fiyat Destekleri : Hükümetin çiftçilere kötü hava koşulları ve aşırı üretim gibi etkenlerle bdevam