Enflasyon Vergisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Enflasyon Vergisi:
Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise bir varlık olarak düşünüldüğünde, enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı ile enflasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.

Enflasyon Vergisi ile ilgili benzer terimler:

Gayrimenkul Sertifikaları : İhraçcıların bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projdevam

Aracı Kuruluş : Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kuruldevam

Future İşlemleri : Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi değerlerin belli bir tarihte ve belli bdevam

Birincil Piyasa (Primary Market) : İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir menkul kıydevam

Teknik Analiz : Fiyat, hacim gibi göstergelerden hareketle, geçmiş dönem piyasa hareketldevam

Menkul Kıymet : Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım adevam