Enerjinin Rasyonel Kullanımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Rasyonel Kullanımı:
Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşullar gözetilerek ekonomik yönden en elverişli biçimde kullanılmasıdır.

Enerjinin Rasyonel Kullanımı ile ilgili benzer terimler:

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam