Enerjinin Rasyonel Kullanımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Rasyonel Kullanımı:
Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşullar gözetilerek ekonomik yönden en elverişli biçimde kullanılmasıdır.

Enerjinin Rasyonel Kullanımı ile ilgili benzer terimler:

Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) : ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sdevam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam