Enerjinin Kullanımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Kullanımı:
Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.

Enerjinin Kullanımı ile ilgili benzer terimler:

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Emre Amade Kapasite : Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MWdevam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam