Enerjinin Dönüştürülmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Dönüştürülmesi:
Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (örnek:Kömürden sıvı maddeler elde edilmesi).

Enerjinin Dönüştürülmesi ile ilgili benzer terimler:

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam