Enerjinin Dönüştürülmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Dönüştürülmesi:
Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (örnek:Kömürden sıvı maddeler elde edilmesi).

Enerjinin Dönüştürülmesi ile ilgili benzer terimler:

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Jeotermal Enerji : Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ildevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Kurulu Güç (Brüt Güç) : Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür.devam