Enerjinin Değiştirilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Değiştirilmesi:
Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (Örnek: Kömürden kok üretimi).

Enerjinin Değiştirilmesi ile ilgili benzer terimler:

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam