Enerjinin Değiştirilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Değiştirilmesi:
Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (Örnek: Kömürden kok üretimi).

Enerjinin Değiştirilmesi ile ilgili benzer terimler:

Jeotermal Enerji : Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ildevam

TUİSO : Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.devam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam

Puant Tüketimi : Bir şebekedeki en yüksek enerji tüketimidir.devam

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler : Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih devam