Enerjinin Değiştirilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Değiştirilmesi:
Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (Örnek: Kömürden kok üretimi).

Enerjinin Değiştirilmesi ile ilgili benzer terimler:

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam