Enerji Yoğunluğu (İntensity) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Yoğunluğu (İntensity):
Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça bu değer düşmektedir. Bu da ekonomide enerji verimliliğinin arttığını göstermektedir. Enerji Tüketimi / GSMH

Enerji Yoğunluğu (İntensity) ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.devam

Kapasite : Bir üretim ünitesi veya santralın imalatçı tarafından belirtilen koşulladevam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam