Enerji Yoğunluğu (İntensity) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Yoğunluğu (İntensity):
Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça bu değer düşmektedir. Bu da ekonomide enerji verimliliğinin arttığını göstermektedir. Enerji Tüketimi / GSMH

Enerji Yoğunluğu (İntensity) ile ilgili benzer terimler:

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

İletim Sistemi : TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İldevam