Enerji Yoğunluğu (İntensity) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Yoğunluğu (İntensity):
Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça bu değer düşmektedir. Bu da ekonomide enerji verimliliğinin arttığını göstermektedir. Enerji Tüketimi / GSMH

Enerji Yoğunluğu (İntensity) ile ilgili benzer terimler:

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Gerilim Trafosu : Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdevam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam

Barajlı Santral : Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle eledevam