Enerji Yetersizliği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Yetersizliği:
Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.

Enerji Yetersizliği ile ilgili benzer terimler:

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Santral İç İhtiyacı : Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tedevam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam