Enerji Yetersizliği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Yetersizliği:
Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.

Enerji Yetersizliği ile ilgili benzer terimler:

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Dağıtım : Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerdevam