Enerji Yetersizliği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Yetersizliği:
Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.

Enerji Yetersizliği ile ilgili benzer terimler:

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam

Yük Dağıtıcı : TEİAŞ elektrik sistemlerinde üretim ve tüketime günün saatlik programlardevam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam