Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler):
Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın teknolojik araçlarla yararlanılabilir duruma geçirilebilen doğadaki yoğun enerji varlıkları ya da kaynaklarının tümüdür.

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) ile ilgili benzer terimler:

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

İletim Şebekesi : TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya ddevam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam