Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler):
Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın teknolojik araçlarla yararlanılabilir duruma geçirilebilen doğadaki yoğun enerji varlıkları ya da kaynaklarının tümüdür.

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) ile ilgili benzer terimler:

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

EDF : Fransız Elektrik Kurumu.devam