Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler):
Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın teknolojik araçlarla yararlanılabilir duruma geçirilebilen doğadaki yoğun enerji varlıkları ya da kaynaklarının tümüdür.

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) ile ilgili benzer terimler:

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Akım Trafosu : Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izoldevam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Veri Toplama Sistemi : MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı devam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam